พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

ประวัติศาสตร์แห่งทันตกรรมไทย

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

ประวัติศาสตร์แห่งทันตกรรมไทย

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ คณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ในโอกาสแห่งการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2525 รวบรวมสิ่งอ้างอิงทางประวัติศาสตร์วิวัฒนาการทันตกรรมของไทย ทั้งหนังสือ เครื่องมือเครื่องใช้ทางทันตกรรม ลักษณะฟันของคนไทย รวมถึงอุปกรณ์โบราณหายากที่เก็บมาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่คลินิก อาคาร 5 ถนนราชดำเนิน โรงพยาบาลตำรวจ และสถานประกอบการรุ่นแรกของเมืองไทยบริเวณถนนเจริญกรุง ซึ่งเป็นสถานที่จำหน่ายวัสดุทันตกรรมและรักษาผู้ป่วยโดยทันตแพทย์ชาวจีนรุ่นแรกๆ

นอกจากนี้ยังจัดแสดงยูนิตทำพระทนต์ เครื่องมือตรวจ กระจกส่องปากคีม แก้ว อุปกรณ์ทางทันตกรรม และเครื่องถ่ายรังสีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยทำพระทนต์สมัยยังทรงพระเยาว์ รวมถึงพระเครื่องที่มีพระทนต์ของพระองค์ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำมาเป็นส่วนผสมหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อหาทุนก่อสร้างอาคารสมเด็จย่า 93

ติดต่อพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์

อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ ชั้น 1
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 8635 – 7

เวลาทำการ
วันพุธและวันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย