ข่าว

สุขภาพดี…ออกกำลังกายด้วย “Body weight”

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนบุคลากร จุฬาฯ ร่วมโครงการ ปุยนุ่น FIT 2018 ในกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบ Body weight ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ พื้นที่ชั้นล่าง อาคารมหิตลาธิเบศร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพสมูบูรณ์แข็งแรง

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Body weight

  • ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 2  ณ พื้นที่ชั้นล่าง อาคารมหิตลาธิเบศร
  • ทุกวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ณ ศาลาพระเกี้ยว

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-218-0163

เพิ่มเติม

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X