ข่าวสารจุฬาฯ

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายโอกาสในการทำงานเพิ่มทักษะผู้สูงอายุไทย

              คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก และวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ ด้วยความร่วมมือจากศูนย์วิจัยแรงงานแห่งจุฬาฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Strengthening older persons’ labour force participation and benefitting from the Fourth Industrial Revolution in Asia and the Pacific” เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า ขยายการศึกษาและการพัฒนาทักษะสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อสังคมที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับทุกวัย

              “สังคมสูงวัย” มีความหมายอย่างมากต่อตลาดแรงงาน การเพิ่มการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานของผู้สูงอายุผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสการจ้างงานที่สำหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งจำเป็น แรงงานสูงวัยสามารถนำทักษะและประสบการณ์ที่มีค่ามาสู่การทำงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งนายจ้างและเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ การให้โอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมสามารถเพิ่มศักยภาพในการจ้างงานของผู้สูงอายุและมีประโยชน์ทางสังคมในวงกว้าง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางสังคมและความเป็นอยู่ที่ดี การเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุมีทรัพยากรและการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการรักษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณภาพชีวิตต่อไป ดังนั้นรัฐบาล ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายในการเสริมสร้างกำลังแรงงานสูงวัย ส่งเสริมโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงาน และขยายโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างสังคมที่ครอบคลุมและเป็นมิตรกับทุกวัยสำหรับคนทุกวัย

              การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาคมลูกจ้างและนายจ้าง ภาครัฐและเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและอนาคตของการทำงาน โดยมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพื่อส่งเสริมความรู้และความตระหนักในประเด็นปัญหาที่ผู้สูงอายุเผชิญ เพิ่มการมีส่วนร่วมของแรงงานและเพิ่มโอกาสการทำงานที่มีคุณค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

              ในการนี้ มีการอภิปรายกลุ่มครอบคลุม 3 เรื่อง ได้แก่

1. ระดับ แนวโน้ม และแนวคิดหลักของประชากรสูงวัย

2. แนวโน้มด้านประชากรและตลาดแรงงานของสังคมสูงวัยในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

3. การดูแลให้มีสุขภาพที่ดี สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความยั่งยืน

              นอกจากนี้ยังมีการทำงานกลุ่ม ครอบคลุม 4 หัวข้อ ได้แก่

1. ผู้ที่กำลังเข้าสูงวัยสูงอายุสำรอง ผู้สูงอายุสำรอง และผู้สูงอายุในภาคส่วนต่างๆ

2. กลุ่มเปราะบาง รวมถึงกลุ่มที่ยากจน หรือมีความเสี่ยงที่จะตกหล่นจากสวัสดิการของรัฐ  

3. แนวทางเชิงนวัตกรรม ทางเลือก และการมีชุมชนเป็นฐาน

4. ข้อมูลและนโยบาย

              นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการศึกษา การฝึกอบรม และโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีส่วนร่วม เป็นมิตรต่อวัยและเป็นสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า