ข่าวสารจุฬาฯ

การบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 จัดการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรจุฬาฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ตลอดจนส่งเสริมความเป็นจิตอาสา โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” และ “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร. 0-2218-7052 ต่อ 309

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย