ข่าว

เรียน Design Thinking กับ Designers ตัวจริง ที่ศศินทร์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสำหรับผู้นำและผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “Design Thinking” การคิดเชิงออกแบบ ที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอเมริกา เปิดอบรมระหว่างวันที่ ในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 (รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://info.sasin.edu/ee-lp1-design-thinking/  

หรือโทร. 0 2218 4001 7 ต่อ 162-167

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X