เรียน Design Thinking กับ Designers ตัวจริง ที่ศศินทร์

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาสำหรับผู้นำและผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “Design Thinking” การคิดเชิงออกแบบ ที่จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการและสร้างสรรค์ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอเมริกา เปิดอบรมระหว่างวันที่ ในวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 (รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://info.sasin.edu/ee-lp1-design-thinking/  

หรือโทร. 0 2218 4001 7 ต่อ 162-167

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X