ข่าว

ชั้นเรียนสำหรับลูกสุนัข (Puppy class)

ชั้นเรียนสำหรับลูกสุนัข (Puppy class)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดชั้นเรียนสำหรับลูกสุนัข (Puppy class) เพื่อสร้างความสัมพันธ์และยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของสุนัขต่อตัวลูกสุนัข เพื่อป้องกันปัญหาทางพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพต้นเหตุจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นการทำให้ลูกสุนัขรู้จักการเข้าสังคมกับสิ่งแวดล้อมที่อาจไม่เคยพบเจอมาก่อน เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องความดุร้าย ซึ่งเป็นปัญหาพฤติกรรมอันดับหนึ่งทั่วโลก

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้

  • ลูกสุนัขอายุ 2 – 5 เดือน
  • ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว
  • เจ้าของควรเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง
  • สามารถหาผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองได้

 

ชั้นเรียนสำหรับลูกสุนัข มีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

  • ระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ติดต่อกัน)
  • สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 – 2 ชั่วโมง
  • ใช้หลัก Reward base training ซึ่งคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare)
  • ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท

 

คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์เปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  ณ คลินิกพฤติกรรมสัตว์และหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เจ้าของสัตว์ที่สนใจนำสัตว์เลี้ยงเข้าใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คลินิกเฉพาะทางพฤติกรรมสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-9419 สามารถโทรได้เฉพาะ วันจันทร์และวันพุธเท่านั้น (วันอังคารและวันพฤหัสบดีจะเป็นการบริการของหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

 

หมายเหตุ

สัตวแพทย์และเวลาปฏิบัติงาน

  • วันจันทร์ เวลา 8.00 – 15.00 น. : อาจารย์ สพ.ญ. ดร.จุฑามาส เบญจนิรัตย์ (อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา)
  • วันพุธ เวลา 8.00 – 15.00 น. : นายสัตวแพทย์ภคพล ฟู่เจริญ [DVM, MSc in Clinical Animal Behaviour (United Kingdom)]

 

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X