ข่าว

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ  ครั้งที่ 41

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “พอเพียง สามัคคี มีน้ำใจ ใฝ่ใจสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬาระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ในงานมีขบวนพาเหรดของคณะ สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ภายใต้แนวคิด “CU Transformation”  พิธีเชิญธงกีฬาบุคลากรขึ้นสู่ยอดเสา อ.สุวัฒน์ กลิ่นเกสร นำคบเพลิงไปจุดไฟพิธีเปิดกีฬาบุคลากรที่กระถางคบเพลิง ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ และ รศ.วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เป็นผู้แทนนักกีฬาและผู้ตัดสินกีฬากล่าวคำปฏิญาณ อธิการบดีมอบโล่ขอบคุณแก่ผู้มีอุปการคุณมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน จากนั้นเป็นการประกวดการแสดงของหน่วยงานต่างๆ

กีฬาภายในของบุคลากร ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2562 ชิงชัยใน 18 ชนิดกีฬา

นอกจากนี้ เวลา 09.09 น. ณ บริเวณลานพระศรีมหาโพธิ์ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีจุดไฟจากแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41

.

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X