ข่าว

ครุศาสตร์คอนเสิร์ต “ชีวิตบรรเลง บทเพลงดำเนิน”

ครุศาสตร์คอนเสิร์ต “ชีวิตบรรเลง บทเพลงดำเนิน”

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 37 “ชีวิตบรรเลง บทเพลงดำเนิน” โดยนิสิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไม่เสียค่าเข้าชม

ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่าน Line id: @qqx1318h  สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.ticketmelon.com/cukarusartconcert/karusartconcert37

สอบถามสอบถามเพิ่มเติมโทร. 097-259-5347

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X