ข่าวสารจุฬาฯ

เสวนา “อนาคตการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค COVID-19”

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังการ Live สด การเสวนาวงเล็ก เรื่อง “อนาคตทางการเมืองไทยหลังยุบพรรคในยุค Covid-19”

วิทยากร

  • ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญด้านทหารกับการเมืองไทย

    ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

รับชมการเสวนาทาง Facebook Live : หรือ scan QR code เพื่อติดตามรับชมการเสวนา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย