ข่าวสารจุฬาฯ

ผู้ปฏิบัติงานโอสถศาลา จุฬาฯ ทำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) ป้องกัน COVID-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ผู้ปฏิบัติงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ (โอสถศาลา) นำโดย ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง ผู้จัดการโอสถศาลา จัดทำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย และแผงกันเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างเภสัชกรกับผู้มาซื้อยาที่โอสถศาลา ทั้งนี้หน้ากากกันกระเด็นสามารถทำเองได้จากอุปกรณ์ที่หาได้ง่าย ได้แก่ แผ่นใส เชือก กาว 2 หน้า เครื่องเย็บกระดาษ และแผ่นฟองน้ำ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย