ข่าว

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดี ด้านบริหารทั่วไปและศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และ รศ.นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ในรายการ “มิติใหม่ไทยแลนด์” ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยในปีนี้

ในส่วนของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยึดหลักความปลอดภัยของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และคงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ไม่อนุญาตให้รถยนต์ของบุคคลภายนอกเข้ามาในมหาวิทยาลัย เน้นการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะ มีการตรวจคัดกรองบัณฑิตและผู้เข้าร่วมงานตามจุดต่างๆ อย่างเข้มงวดรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนบัณฑิตที่นั่งในหอประชุมจุฬาฯ ลดลง โดยบัณฑิตจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองในขั้นตอนต่างๆ ก่อนเข้าสู่หอประชุมจุฬาฯ บัณฑิตทุกคนสวมหน้ากากอนามัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจุฬาฯ ถือเป็นต้นแบบของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรูปแบบ New Normal

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X