ข่าวสารจุฬาฯ

การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับเเพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับเเพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งเเต่บัดนี้ – 10 มีนาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดคำชี้เเจงการประกวด คำเเนะนำในการเตรียมบทความ
เเละสมัครได้ที่ grad.md.chula.ac.th/contest.php  
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ได้ด้านล่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สอถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัฐชญา สิทธิสร โทร 0-2256-4475 ต่อ 13
หรือที่ Email: pudchaya.s@hotmail.com

อื่นๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Literary”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย