ข่าวสารจุฬาฯ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลาเปิดรับสมัคร หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร 1 ปี ประจำปีการศึกษา 2564 รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลาย อายุ 18 – 35 ปี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 

ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dent.chula.ac.th 

สมัครโดยสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย