ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

_____________________

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 850 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 และจัดการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพิ่มเติม และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นิสิตสำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 และสำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ส่วนการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบต่อไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยประกอบกับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตและผู้ปกครองในขณะที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงระบาดอยู่ ที่ประชุมคณบดีในฐานะคณะกรรมการการเงินโดยมติเวียนเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จึงได้มีมติให้ความช่วยเหลือนิสิตเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป ดังนี้

ข้อ 1  ให้ลดค่าเล่าเรียนจำนวนร้อยละ 10 และค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวนร้อยละ 10 ให้แก่นิสิตทุกระดับ ทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาปลายและภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบทวิภาค หรือในภาคการศึกษาที่สองและภาคการศึกษาที่สาม ปีการศึกษา 2564 สำหรับการศึกษาในระบบตรีภาค

ส่วนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารส่วนงานอาจพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือนิสิตด้วยการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตตามที่เห็นสมควรก็ได้

ข้อ 2  กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ CUNEX ไว้แล้วก่อนวันที่มีประกาศฉบับนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจากส่วนงานให้แก่นิสิตผ่านช่องทาง CUNEX ต่อไป ทั้งนี้ ให้ส่วนงานแจ้งรายชื่อนิสิตพร้อมทั้งโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวคืนมายังมหาวิทยาลัยด้วย

ข้อ 3  ในการดำเนินการเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับปีการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

   (ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)

อธิการบดี

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า