ข่าวสารจุฬาฯ

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เปิดให้บริการสนามกีฬาเพิ่มเติม ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการสนามกีฬาต่างๆ ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ และสมาชิกศูนย์กีฬาฯ ทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 20.00 น.

สนามกีฬาที่เปิดให้บริการ

1. สนามกีฬาจุฬาฯ ช่วงเวลาละไม่เกิน 50  คน (เปิดเวลา 07.00 – 19.00 น.)

2. สนามกีฬาในร่ม 1

  • สนามแบดมินตัน สนามละไม่เกิน 4 คน โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ทางระบบออนไลน์เท่านั้นที่ www.cusc.chula.ac.th
  • สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ แต่ละชนิดกีฬาไม่เกิน 30 คน

3. สนามกีฬาในร่ม 2 (กีฬาเทเบิลเทนนิส) จำนวนผู้เล่น 2 คน/โต๊ะ/1 ชั่วโมง (เปิดเวลา 10.00 – 20.00 น.)

4. สนามเทนนิส จำนวนผู้เล่น สนามละไม่เกิน 4 คน  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ทางระบบออนไลน์เท่านั้น

5. สนามเปตอง จำนวนผู้เล่น สนามละไม่เกิน 4  คน

6. ฟิตเนสกลางแจ้ง จำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 20 คน ต่อช่วงเวลา

7. สระว่ายน้ำ 25 เมตร จำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 20 คน ต่อช่วงเวลา

8. อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)  เปิดให้บริการทุกชั้น

  • สนามแบดมินตัน ชั้น 1 สนามละไม่เกิน 4 คน โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ทางระบบออนไลน์เท่านั้น
  • ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ชั้น 2 (เปิดเวลา 07.00 – 10.00 น. และเวลา 15.00 – 20.00 น. จำนวนผู้ใช้บริการ 50 คนต่อช่วงเวลา
  • สระว่ายน้ำ 50 เมตร จำนวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 20 คน  ต่อช่วงเวลา

สนามกีฬาที่ปิดให้บริการ

1. อาคารจันทนยิ่งยง และสนามจินดารักษ์  

2. อาคารยิมเนเซี่ยม 3

การฝึกซ้อมหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต จะต้องเสนอผ่านความเห็นชอบจากรองอธิการบดี คณบดีหรือรองคณบดีผู้รับผิดชอบด้านกิจการนิสิตที่ได้รับมอบหมาย

ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ

1. สแกน QR CODE เพื่อทำแบบคัดกรอง

2. แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ยกเว้นช่วงที่กำลังทำกิจกรรม

4. สแกน / แตะบัตร CU NEX / CU STAFF

5. วัดอุณหภูมิไม่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

6. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดให้บริการ

7. เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 – 2 เมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2848 หรือ 0-2218-2843

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย