วีดิทัศน์

Soเชี่ยว Ep66 ฮอร์โมนไข่กระตุ้นให้มะนาวออกลูกดกนอกฤดูกาลได้ จริงหรือไม่


จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย