จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในโครงการแบ่งปันรถกันใช้ด้วยยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กในกรุงเทพมหานคร CU TOYOTA Ha:mo เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยในระยะเริ่มต้นจะมีรถที่ให้บริการทั้งหมด 10 คัน และมีแผนจะเพิ่มจำนวนรถอีก 20 คันในกลางปี 2561 รวมจำนวนรถทั้งสิ้น 30 คันในระยะเวลา 2 ปี พื้นที่การให้บริการจะครอบคลุมในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสองฝั่ง มีสถานีจอดรถ 12 สถานี กระจายครอบคลุมเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน พร้อมทั้งติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 10 สถานี และมีจำนวนช่องจอดรถให้บริการทั้งหมด 33 ช่องจอด อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการในการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าทั้ง BTS, MRT และรถโดยสารประจำทาง กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการคือนิสิต อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจใช้บริการ สามารถสมัครเป็นสมาชิกของโครงการผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานโครงการฯ ที่อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาฯ โทร. 0 2218 6733 ในการลงทะเบียนผู้สมัครจะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ทั่วไปพร้อมบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ค่าลงทะเบียนสมาชิก 100 บาท หากต้องการบัตร ไอซีการ์ด จะเสียค่าธรรมเนียมการออกบัตร 110 บาท ซึ่งมีรายละเอียดเวลาการให้บริการ ค่าบริการ และจุดบริการรถ ดังต่อไปนี้

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 7.00 – 19.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เปิดให้ใช้บริการ

ค่าบริการ

  • ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 30 บาท / 20 นาทีแรก
  • 2 บาท /นาที หลัง 20 นาทีแรก 100 บาท (รับ 100 คะแนน) (1 คะแนน มีค่า 1 บาท)

ติดตามข่าวสาร และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ CU Toyota Ha:mo www.cutoyotahamo.com
Facebook cutoyotahamo
โทร 0 2305 6755

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X