ข่าว

เสวนา “แผนกลยุทธ์สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์”

เสวนา “แผนกลยุทธ์สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์”

สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) ร่วมกับโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. จัดเสวนา “แผนกลยุทธ์สิทธิบัตรที่จำเป็นต่อธุรกิจเครื่องมือแพทย์” (What are efficient patents strategy for medical device businesses?) เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ร่วมเสวนา รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) นพ.ปราโมทย์ หอเจริญ CEO of Nirvamed, USA  และผู้ดำเนินรายการ ดร. ศรายุทธ เอี่ยมคง ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช.
เสวนาครั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตเทคโนโลยี และนวัตกรรม นักวิจัย รวมทั้งผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอื่นๆ ที่สนใจในการวางแผนกลยุทธ์และการทำธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X