คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

ผู้นำทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์

Faculty of Allied Health Sciences

ผู้นำทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

รู้จักคณะ

สร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ ดูแลปัญหาสุขภาพในลักษณะองค์รวมได้อย่างมีออาชีพ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ภายในสังกัดภาควิชากายภาพบำบัด เคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก โภชนาการและการกำหนดอาหาร และรังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา Food and Nutrition

การศึกษาและหลักสูตร

ภาควิชาของคณะสหเวชศาสตร์ (Faculty of Allied Health Sciences)

คณะสหเวชศาสตร์ประกอบด้วย 6 ภาควิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. เคมีคลินิก (Clinical Chemistry)
 3. จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก (Clinical Microscopy)
 4. เวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก (Transfusion Medicine and Clinical Microbiology)
 5. โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 6. รังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์ (Radiological Technology and Medical Physics)

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยคณะ

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology) B.Sc. (Medical Technology) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 1.1 เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) วท.บ. (กายภาพบำบัด) Bachelor of Science (Physical Therapy) B.Sc. (Physical Therapy) 1 สาขาวิชา ได้แก่

 • 2.1 กายภาพบำบัด (Physical Therapy)

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Backelor of Science (B.Sc.) 2 สาขาวิชา ได้แก่

 • 3.1 โภชนาการและการกำหนดอาหาร (Nutrition and Dietetics)
 • 3.2 รังสีเทคนิค (Radiological Technology)

หลักสูตรปริญญาโท ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) Master of Science (M.Sc.) 5 สาขาวิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 3. วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก (Clinical Hematology Sciences)
 4. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)
 5. วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน (Molecular Science of Medical Microbiology and Immunology)

หลักสูตรปริญญาเอก ที่รับผิดชอบโดยคณะ

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) Doctor of Philosophy (Ph.D.) 3 สาขาวิชา ได้แก่

 1. กายภาพบำบัด (Physical Therapy)
 2. ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ (Clinical Biochemistry and Molecular Medicine)
 3. อาหารและโภชนาการ (นานาชาติ) (Food and Nutrition)

หน่วยบริการสังคม

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศูนย์สุขภาพสหเวชศาสตร์)

เป็นสถานพยาบาลได้เปิดบริการ ให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกกายภาพบำบัด และ คลินิกโภชนาการและการกำหนดอาหาร เป็นศูนย์ที่เป็นทางเลือกให้ประชาชนมาใช้บริการด้านการรักษาและป้องกันโรค โดยเน้นเรื่องคุณภาพและการบริการสะดวกรวดเร็วให้บริการโดยคณาจารย์ และนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว ด้วยค่าบริการที่เหมาะสม

ที่ตั้ง 154 อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 14-15 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2218 1100
เว็บไซต์ https://www.ahs.chula.ac.th/ahs-chula/practice-unit.php

ติดต่อคณะ

คณะสหเวชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

154 ซอยจุฬา 12 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 1065

โทรสาร
0 2218 1064

เว็บไซต์
www.ahs.chula.ac.th

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และท่านสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ ท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยมีจุดประสงค์คือนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราอาจไม่สามารถวัดผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า