จุฬาฯ ในสื่อ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

จากกรณีที่เกิดประเด็นทางสังคมเรื่องการสั่งไม่ฟ้องคดีซึ่งมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญฟังเสวนาทางวิชาการ “ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ” เรื่อง “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน” โดยวิทยากร จากทุกภาคส่วนประกอบด้วย อดีตอัยการสูงสุด, คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ, อดีตพนักงานสอบสวน, และทนายความ

เพื่อร่วมกันขบคิดประเด็นปัญหา จากมุมมองของทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอาญา และวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเป็นที่กล่าวถึงในขณะนี้ พร้อมนำข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาระบบการฟ้องคดีอาญาโดยรัฐ การใช้และการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณา เพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

ในวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และทาง FB Live เพจ #LawChula

https://www.facebook.com/LawChula/photos/a.438256066477/10157628709216478/?type=3&theater

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/90703-chula-6.html

 

 

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X