จุฬาฯ ในสื่อ

“ชีวิต-ธุรกิจ” ยุคโควิด “ปรับให้ได้-อยู่ให้เป็น” ในวิกฤติ

“ชีวิต-ธุรกิจ” ยุคโควิด “ปรับให้ได้-อยู่ให้เป็น” ในวิกฤติ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X