จุฬาฯ ในสื่อ

“เปราะบาง” ยังเปราะ “ทั้งแก่-ทั้งเด็ก” ฝ่าโควิด “ต้องไม่ทิ้ง!”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย