จุฬาฯ ในสื่อ

‘จุฬาฯ’ พัฒนาแถบตรวจคัดกรอง ‘โรคไตเรื้อรัง’ ใช้ง่ายรู้ผลไวใน 15 นาที

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย