จุฬาฯ ในสื่อ

นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนา”กรีน บับเบิล” สครับผิวใส ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย