จุฬาฯ ในสื่อ

“อร่อย” รบโอมิครอน! ‘ต้าน-สู้-ฟื้นฟู’อย่าลืมปัดฝุ่นวิธี’กิน’

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย