จุฬาฯ ในสื่อ

อย่าปล่อยเรื้อรัง “มลพิษฝุ่น” แนะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด!

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย