หอศิลป์จามจุรี

สุนทรียศิลป์แห่งจุฬาฯ
หอศิลป์จามจุรี

หอศิลป์จามจุรี

สุนทรียศิลป์แห่งจุฬาฯ

เกี่ยวกับหอศิลป์ฯ

จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางศิลปกรรมที่มีคุณค่าของศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงที่เก็บสะสมโดยศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และดูแลเก็บรวบรวมเพิ่มเติมโดยสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งในช่วงแรกนั้นได้นำไปประดับในอาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะและปลูกฝังสุนทรียศิลป์แก่ชาวจุฬาฯ ภายหลังผลงานที่รวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งหอศิลป์จามจุรีขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ และจัดแสดงผลงานศิลปะของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา บุคลากร และศิลปินไทย แบบไม่หวังผลกำไรโดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544

หอศิลป์จามจุรี มีกิจกรรมประจำดังนี้

  1. นิทรรศการจุฬาฯสรรศิลป์ จัดนิทรรศการในโครงการรวบรวมผลงานศิลปกรรมของจุฬาฯ
  2. กิจกรรมสนทนาภาษาศิลป์ เวทีพบปะพูดคุยเรื่องศิลปะ
  3. กิจกรรม Workshopศิลปะหรรษา อบรมศิลปะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ติดต่อหอศิลป์ฯ

หอศิลป์จามจุรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารจามจุรี 8

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 3709

โทรสาร
0 2218 3708

Email
chamchuriartgallery@gmail.com

เวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 12.00-18.00 น.
  • ปิดช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย