นิทรรศสถาน

โลกวิจิตรแห่งทัศนียศิลป์

นิทรรศสถาน

นิทรรศสถาน

โลกวิจิตรแห่งทัศนียศิลป์

เกี่ยวกับนิทรรศสถาน

สถานที่ตั้งอยู่ภายใต้อาคารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเรียกว่าอาคารเคมี 1 เริ่มก่อสร้างราวปี พ.ศ. 2480 แรกเริ่มใช้เป็นอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และใช้เป็นที่เรียนและห้องปฏิบัติการของของคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งที่ตั้งรายล้อมด้วยกลุ่มคณะทางสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงเป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานศิลปะหลากหลายประเภท มีขนาด 346 ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินที่มีชื่อเสียง งานแสดงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ศิลปินรับเชิญ และหน่วยงานและบุคลากรทางศิลปะของจุฬาฯ ในลักษณะหมุนเวียนตลอดทั้งปี

ติดต่อหน่วยงาน

นิทรรศสถาน

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
0 2218 3645

เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย