นิทรรศสถาน

โลกวิจิตรแห่งทัศนียศิลป์

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

สถานที่ตั้งอยู่ภายใต้อาคารศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเดิมเรียกว่าอาคารเคมี 1 เริ่มก่อสร้างราวปี พ.ศ. 2480 แรกเริ่มใช้เป็นอาคารเรียนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และใช้เป็นที่เรียนและห้องปฏิบัติการของของคณะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ด้วย แต่เนื่องจากปัจจุบันตำแหน่งที่ตั้งรายล้อมด้วยกลุ่มคณะทางสาขาวิชามนุษยศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงเป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการและผลงานศิลปะหลากหลายประเภท มีขนาด 346 ตารางเมตร จัดแสดงนิทรรศการของศิลปินที่มีชื่อเสียง งานแสดงของสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ศิลปินรับเชิญ และหน่วยงานและบุคลากรทางศิลปะของจุฬาฯ ในลักษณะหมุนเวียนตลอดทั้งปี

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

นิทรรศสถาน

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2218 3645
Facebook www.facebook.com/cuartculture
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X