พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

รอยอดีตอันงดงาม

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์

เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระองค์และพระราชวงศ์ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 แต่ได้ยุติการก่อสร้างเนื่องจากเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสในเหตุการณ์ รศ.112 ภายหลังจึงโปรดให้รื้อถอนไปสร้างที่อื่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ ให้ดูแลโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตพื้นที่ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งจัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกหัดนิสิต ต่อมาได้มีการปรับปรุงโบราณสถานและภูมิทัศน์โดยรอบในปี พ.ศ. 2533 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 จัดแสดงนิทรรศการสถานที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง เช่น นิทรรศการเหตุการณ์สำคัญบนเกาะสีชังสมัย ร.5 นิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทเกี่ยวกับเกาะสีชังในอดีต และนิทรรศการสิ่งปลูกสร้างในสมัย ร.5

ติดต่อพิพิธภัณฑ์ / หน่วยงาน

พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ 0 3821 6412, 0 3821 6416
อีเมล information@phrachudadhuj.com
เว็บไซต์ www.phrachudadhuj.com
เวลาทำการ วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการสังคม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X