อบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality”

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

แสดงความยินดี 29 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

จุฬาฯ เจ้าภาพการประชุม “The 5th APRU Vice Presidents for Research Meeting”

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ครั้งที่ 1/2562

งาน “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63”

ฬ จุฬาฯ นิติมิติ เสวนาเรื่อง “วิพากษ์ คดีบุหรี่ : ไทย ฟิลิปปินส์ ภายใต้ WTO”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X