ข่าว

มาออกกำลังกายกันเถอะ “Body Combat” ในโครงการปุยนุ่น FIT 2018

มาออกกำลังกายกันเถอะ “Body Combat” ในโครงการปุยนุ่น FIT 2018

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม “Body Combat” หนึ่งในกิจกรรมออกกำลังกายโครงการปุยนุ่น FIT 2018 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 – 18.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว (100 ท่านแรกที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญที่ระลึก 100 ปีจุฬาฯ)

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://www.hrm.chula.ac.th/newhrm/ปุยนุ่น-fit-2018/

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X