ข่าว

“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ” เปิดให้บริการแล้ว

“ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ” เปิดให้บริการแล้ว

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด “ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จุฬาฯ (Chula UDC)” ซึ่งได้มีการจัดงาน Open House เปิดตัวศูนย์ฯ  เมื่อวันเสาร์ที่ 9  มิถุนายนที่ผ่านมา  ทำหน้าที่รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมท้องถิ่น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นธนาคารอุปกรณ์ และการให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Chula UDC)   เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โรงภาพยนตร์สามย่านเดิม) ซ.จุฬาฯ 15 (วันเสาร์  – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้ใช้บริการนัดหมายล่วงหน้า)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 084-554-9301 E:mail: chula.udc@gmail.com

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X