ข่าวสารจุฬาฯ

ครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 72 ปี โดยมี คุณกรชนก รักษาเสรี รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รับมอบกระเช้าดอกไม้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่ ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวทั่วไป

 

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย