ข่าว

ครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

ครบรอบ 72 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คุณธาริณี ไชยประพาฬ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ครบรอบ 72 ปี โดยมี คุณกรชนก รักษาเสรี รองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รับมอบกระเช้าดอกไม้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกจากจุฬาฯ แก่ ดร.อนุชา เจริญโพธิ์ บรรณาธิการข่าวทั่วไป

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X