งาน Signing and Opening Ceremony of TRCCS

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน Signing and Opening Ceremony of the Taiwan Resource Center for Chinese Studies (TRCCS) @ CU Library ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • พิธีลงนามความร่วมมือ Cooperation Agreement Between The National Central Library, Republic of China (Taiwan) and Chulalongkorn University, Thailand ด้านการให้บริการทรัพยากร สารสนเทศและคลังข้อมูลดิจิทัล
  • การบรรยายเรื่อง Taiwan Lecture on Chinese Studies: Thai Images in Taiwan (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย Prof.Pei-hsiu Chen ผู้อำนวยการภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน และผู้อำนวยการสมาพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งไต้หวัน
  • พิธีเปิดมุมทรัพยากรสารสนเทศไต้หวัน (Taiwan Resource Center for Chinese Studies: TRCCS) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมจีน โดยอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาฯ เป็นผู้ร่วมคัดเลือกหนังสือพร้อม แนะนำการเข้าใช้คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ The National Central Library, R.O.C. (Taiwan) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยหน่วยงานหลักของไต้หวัน ซึ่งสมาชิกห้องสมุดได้สิทธิเข้าใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • พิธีเปิดนิทรรศการ The Beauty and Grace of Thailand – An Exhibition of Thailand in Taiwan Memory

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://goo.gl/forms/XXyO2szyMv1FIOc72 สำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะได้ที่ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร โทร. 0-2218-2958 อีเมล tic@car.chula.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X