ข่าว

งาน Signing and Opening Ceremony of TRCCS

งาน Signing and Opening Ceremony of TRCCS

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน Signing and Opening Ceremony of the Taiwan Resource Center for Chinese Studies (TRCCS) @ CU Library ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • พิธีลงนามความร่วมมือ Cooperation Agreement Between The National Central Library, Republic of China (Taiwan) and Chulalongkorn University, Thailand ด้านการให้บริการทรัพยากร สารสนเทศและคลังข้อมูลดิจิทัล
  • การบรรยายเรื่อง Taiwan Lecture on Chinese Studies: Thai Images in Taiwan (บรรยายภาษาอังกฤษ) โดย Prof.Pei-hsiu Chen ผู้อำนวยการภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน และผู้อำนวยการสมาพันธ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแห่งไต้หวัน
  • พิธีเปิดมุมทรัพยากรสารสนเทศไต้หวัน (Taiwan Resource Center for Chinese Studies: TRCCS) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอารยธรรมจีน โดยอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาฯ เป็นผู้ร่วมคัดเลือกหนังสือพร้อม แนะนำการเข้าใช้คลังทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของ The National Central Library, R.O.C. (Taiwan) และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ให้บริการโดยหน่วยงานหลักของไต้หวัน ซึ่งสมาชิกห้องสมุดได้สิทธิเข้าใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • พิธีเปิดนิทรรศการ The Beauty and Grace of Thailand – An Exhibition of Thailand in Taiwan Memory

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง http://goo.gl/forms/XXyO2szyMv1FIOc72 สำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะได้ที่ ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน สำนักงานวิทยทรัพยากร โทร. 0-2218-2958 อีเมล tic@car.chula.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X