สาธิตจุฬาฯ คว้า 14 รางวัลการประกวดนวัตกรรม “World Invention Creativity Olympic” 2018 ที่เกาหลีใต้

ศูนย์นวัตกรรมโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 “World Invention Creativity Olympic” (WICO) 2018 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2561 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมงาน 12 ประเทศ โดยผลงานของนักเรียนที่เข้าประกวดจำนวน 10 ผลงาน โดยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ประกอบด้วย Grand Prize 1 รางวัล เหรียญทอง 10 รางวัล และ SPECIAL AWARD  3 รางวัล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยในเวทีการประกวดระดับนานาชาติในครั้งนี้

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X