ข่าวสารจุฬาฯ

PLEARN Space พื้นที่การเรียนรู้สำหรับชาวจุฬาฯ เปิดให้บริการแล้ว

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ “PLEARN Space” ณ ชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้และการทำกิจกรรมสำหรับนิสิตจุฬาฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นต้นไป โดยในระยะแรกเป็นการเปิดทดลองให้ใช้บริการ 24 ชั่วโมง จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เพื่อให้นิสิตใช้เป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ และจะเริ่มเปิดให้บริการตามเวลาปกติในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 

 

“PLEARN Space” เป็น Digital Co-Learning Space เป็นพื้นที่ส่วนกลางของจุฬาฯแห่งแรก ซึ่งปรับปรุงจากห้องบรรยายชั้น 1 อาคารเปรมบุรฉัตร ให้เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่าง PLAY และ LEARN เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ร่วมกับเพื่อนนิสิตทั้งในคณะและต่างคณะ ภายใน “PLEARN Space” ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตอบสนอง digital life เช่น ห้องประชุมขนาดเล็ก Video Wall ขนาดใหญ่ เวทีพร้อมเครื่องฉายโปรเจ็กเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตู้หยอดอาหาร-เครื่องดื่ม ตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของ ฯลฯ โดยนิสิตสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยใช้บัตรประจำตัวนิสิตเป็น Key card หรือจาก QR Code ในแอปพลิเคชัน CU NEX
ข้อมูลเพิ่มเติมติดตามได้ที่ แอปพลิเคชัน CU NEX

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย