ข่าว

เสวนาวิชาการ “ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย”

ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Merdeka Opinion Research มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) จัดงานนำเสนอผลวิจัยและเสวนาวิชาการในหัวข้อ
"ภัยคุกคามของแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย" (The Threat of Religious Extremism in Southeast Asia and Thailand) ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาฯ

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/EgR1Sq

เพิ่มเติม

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X