ข่าว

งาน สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา เรื่อง “ศิลปะ ศิลปิน สร้างครู สร้างคน”

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ร่วมงาน สีเพลิง สร้างสรรค์ เสวนา เรื่อง ศิลปะ ศิลปิน สร้างครู สร้างคน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีผู้ร่วมเสวนา 3 ท่าน
  • คุณธนชัย อุชชิน (ป๊อด Modern Dog)  ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา และศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี 2560  ศิลปินผู้สร้างสรรค์บทเพลงในตำนาน  ผู้เป็น idol & icon กับเยาวชนไทย
  • คุณอัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษา และศิษย์เก่าเกียรติยศคณะครุศาสตร์ ปี 2561  ดาราที่นำความรู้ทางการศึกษามาสร้างสรรค์ผลงานในวงการบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
  • ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรังสรรค์ศิลปะสู่นวัตกรรม และสร้างสรรค์เยาวชนสู่ความเป็นนวัตกร
สมัครเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่ 02-218-2565 ต่อ 6721  หรือ utoomporn.p@chula.ac.th หรือลงทะเบียนได้ที่  goo.gl/FJLvn4​

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X