งาน “นวมมหาราชานุสรณ์ 2561” พิธีน้อมเกล้าฯถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมงาน "นวมมหาราชานุสรณ์ 2561" พิธีน้อมเกล้าฯถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฟังเพลงไพเราะโดยวงดนตรี C.U. Band และเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายสักการะระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแต่งกายเสื้อสีเหลือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร.0-2218-3680

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X