ข่าว

งาน “นวมมหาราชานุสรณ์ 2561” พิธีน้อมเกล้าฯถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมงาน "นวมมหาราชานุสรณ์ 2561" พิธีน้อมเกล้าฯถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ฟังเพลงไพเราะโดยวงดนตรี C.U. Band และเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายสักการะระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแต่งกายเสื้อสีเหลือง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ โทร.0-2218-3680

เพิ่มเติม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X