ข่าว

“เปิดพื้นที่บริการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่อาคารจามจุรี 9

“เปิดพื้นที่บริการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่อาคารจามจุรี 9

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ “ปันอ่าน” มุมหนังสืออ่านฟรี พร้อมพื้นที่นั่งอ่าน และเปิดให้บริการ “บอร์ดเกมและหมากกระดาน” สำหรับนิสิต บุคลากรจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้อเนกประสงค์ รองรับทุกความต้องการใช้งานสำหรับประชาคมจุฬาฯ และสังคม

โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการ “บอร์ดเกมและหมากกระดาน” ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 – 20.00 น. สำหรับมุม “ปันอ่าน” และพื้นที่การเรียนรู้อเนกประสงค์สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเข้าพัฒนาพื้นที่อาคารจามจุรี 9 ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยได้จัดพื้นที่และกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ของประชาคมจุฬาฯ และสังคมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หากส่วนงานใดประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ณ อาคารจามจุรี 9 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-2910

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X