ข่าว

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “The Future of Startups, Technology, and Law”

เสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “The Future of Startups, Technology, and Law”

กฎหมายล้าหลัง ระเบียบยุ่งยาก เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจต่อสตาร์ทอัพ ไม่ทันนวัตกรรม ไม่เข้าใจเทคโนโลยี .. จริงหรือ?

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “The Future of Startups, Technology, and Law” ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
เวลา 13.30-16.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

เวทีสำหรับ startups, innovators, incubators, accelerators นักวิชาการ นักลงทุน นักกฎหมายทั้งภาครัฐ-เอกชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมา “ขุดค้น” ปัญหา และ “ขบคิด” หาทางออกร่วมกัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่ https://goo.gl/2sBzoQ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X