ข่าว

“เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”

“เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”

ฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยกลุ่มบริหารวิชาการ และงานแนะแนว ณ โรงเรียนหอวัง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและช่วยเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายในอนาคตให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 300 คน
ในการนี้ อ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตพร้อมทั้งร่วมจัดบูธโชว์ชิ้นงานทางทันตกรรมและแจกเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X