ข่าว

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Science ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Dr. Kiyoshi Okuda, President, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Science ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อลงนามสัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X