ข่าว

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Science ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Dr. Kiyoshi Okuda, President, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Science ประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์การมาเยือนเพื่อลงนามสัญญาความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X