พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิธนาคาร SMBC 

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิธนาคาร SMBC ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 กล่าวต้อนรับและขอบคุณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี ประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตผู้รับทุน โดย Mr. Tetsuo Ota, General Manager of Risk Management and Business Control Department of Bangkok (RMBCDB) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2562 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X