ข่าวสารจุฬาฯ

H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทยเยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาฯ ประธานในการรับรอง H.E. Mrs. Evren Dagdelen Akgun เอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และขยายกิจกรรมความร่วมมือ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย