ข่าวสารจุฬาฯ

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าวการจัดงาน“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน
งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ภายในงานมีการมอบรางวัลการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ MASCOT ประจำปี 2562 ได้แก่ “น้องแกล้งดิน” ซึ่งมีแนวคิดมาจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีแกล้งดิน การเสวนาในหัวข้อ “พลังสร้างสรรค์งานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ : เวทีมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” โดย ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้แทนประธานกรรมการบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2551 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.พรชัย วงศ์วาสนา และ ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ ผู้รับรางวัล Platinum Award จากงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย