ข่าว

สัมมนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561”

สัมมนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561”

ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังสัมมนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) สถานที่ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียน https://docs.google.com/…/1OSxhbtvIFrCH3qpfC0QBlMMYpxP…/edit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัฐชา กิจผดุง โทร.02-218-4195-7 ต่อ 107

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X