ข่าวสารจุฬาฯ

สัมมนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561”

ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังสัมมนา “ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2561” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUIP) สถานที่ ณ ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียน https://docs.google.com/…/1OSxhbtvIFrCH3qpfC0QBlMMYpxP…/edit

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัฐชา กิจผดุง โทร.02-218-4195-7 ต่อ 107

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย