ข่าว

พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562  ณ บริเวณลานตฤณชัย ด้านหน้าอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (ศูนย์กีฬาจุฬาฯ) ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2562 โดยมีการแข่งขันกีฬาจำนวน 18 ชนิดกีฬา ในงานมีการมอบรางวัลแก่ทีมนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมโดยนิสิตชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน จุฬาฯ การขับร้องเพลงและรับประทานอาหารร่วมกัน และรมอบรางวัลแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X