รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

 รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทรและองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้ทุ่มเทและมีความโดดเด่นในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ รวมถึงงานวิจัยด้านขยะทะเล และไมโครพลาสติกในห่วงโซ่อาหาร เพื่อนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ท้องทะเลไทยโดยการร่วมมือกับชุมชนและชาวบ้าน

นอกจาก รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์  แล้ว ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ นายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ และนายธีร์ดา รุ่งเรืองกนกกุล โดยมี ดร.ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการสมาคมการตลาดเพื่อการเกษตรและอาหารแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และประธานคณะทำงานด้านอาหารและเกษตร องค์การสหประชาชาติ เอเชียแปซิฟิก เป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X