ข่าว

เสวนา “เจาะลึกวัสดุคอมโพสิท : จากเรซิ่นสู่วัสดุสารพัดนึก”

เสวนา “เจาะลึกวัสดุคอมโพสิท : จากเรซิ่นสู่วัสดุสารพัดนึก”

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ เชิญร่วมฟังเสวนาเรื่อง “เจาะลึกวัสดุคอมโพสิท : จากเรซิ่นสู่วัสดุสารพัดนึก” ในงาน InterPlasThailand 2019 ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง MR220 ไบเทคบางนา โดยรับเกียรติจาก พล.อ.อ. ดร.สมศักดิ์ นะริโรจย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และ ดร.นพวรรณ พรธรรมชัย จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) SCG เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมและลงทะเบียนฟรีได้ที่โทร. 0-2218-4117 หรือ http://form.gle/8qB14pg28gcqJ6QA

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X